ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Οικονομία

Το προσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για το ταμείο ανάκαμψης

 

Σε ένα περιβάλλον παράλληλων παγκόσμιων κρίσεων (κλιματική κρίση, πανδημία) και με την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιεί πολιτικές που βασίζονται σε ξεπερασμένα και αποτυχημένα οικονομικά δόγματα, είναι επειγόντως αναγκαία η διατύπωση μια εναλλακτικής πρότασης.

Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να αποτελέσει τη βάση συζήτησης και διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την επιστημονική κοινότητα ώστε τους αμέσως επόμενους μήνες να παρουσιαστεί η τελική, δημοκρατικά εμπλουτισμένη και διαμορφωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Επομένως με το προσχέδιο αυτό δηλώνεται η έναρξη της διαδικασίας και όχι η ολοκλήρωσή της.

«Η προοδευτική και ριζοσπαστική στροφή που χρειάζεται ο τόπος επιδιώκει τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας με δικαιοσύνη και ασφάλεια, που θα δώσει ώθηση στην οικονομία, θα αναβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας, θα αυξήσει και θα μοιράσει δίκαια τον πλούτο και θα ενισχύσει τη θέση των εργαζομένων και των μικρομεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας».

Το παραπάνω απόσπασμα από την εισαγωγή του προσχεδίου, συμπυκνώνει τη στρατηγική που προκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται:

 • Η ρύθμιση της αγοράς εργασίας με συλλογικές συμβάσεις, η ενίσχυση των μισθών και η πολύπλευρη στήριξη των εργαζομένων.
 • Η πολύπλευρη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της νέας γενιάς, των νέων επιστημόνων, που αναγνωρίζεται ως το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας.
 • Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες βασικών κοινών αγαθών (ενέργεια, νερό).
 • Η ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου του κράτους και ο μετασχηματισμός του με ενσωμάτωση της συλλογικής – επιστημονικής γνώσης και διαδικασιών δημοκρατικού ελέγχου.
 • Η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλο το τεχνολογικό και παραγωγικό φάσμα και ιδιαίτερα η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης.
 • Η ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού κοινωνικού κράτους (Παιδεία, Υγεία, συντάξεις, πρόνοια).
 • Ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με μείωση της φοροδιαφυγής και προοδευτική φορολόγηση που θα ελαφρύνει χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες.
 • Η ενεργειακή δημοκρατία και η συμμετοχή ευρύτατων στρωμάτων της κοινωνίας στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Το προοδευτικό μοντέλο έχει ως οριζόντια προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων και της ανασφάλειας, καθώς οι ανισότητες, παλαιές και νέες (κοινωνικές, πράσινες, ψηφιακές), προκαλούν διάλυση της κοινωνικής συνοχής και καθιστούν εξαιρετικά ασταθή την οικονομία και εύθραυστη και μη διατηρήσιμη την ανάπτυξη.

Το προσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία οργανώνεται σε πέντε άξονες:

 • Δίκαιη Πράσινη μετάβαση.
 • Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου: ενίσχυση της εργασίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δίκαιη Ψηφιακή Μετάβαση.
 • Κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα.
 • Περιφερειακή Συνοχή – Αναζωογόνηση πόλεων και υπαίθρου.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται δράσεις όπως: η κατανομή των μισών αδειών ΑΠΕ σε ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κατά προτεραιότητα πρόσληψη χιλιάδων νέων επιστημόνων στο Δημόσιο με εθελοντική αποχώρηση ισάριθμων «παλαιών» υπαλλήλων, η επιδότηση πρόσληψης 50.000 νέων επιστημόνων στον ιδιωτικό τομέα, η ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας, η εξασφάλιση πρόσβασης όλων των παιδιών στο νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η χρηματοδότηση της τεχνολογικής και ψηφιακής αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

* Ο Παναγιώτης Κορκολής είναι σύμβουλος για θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα. Υπεύθυνος Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ και πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ