ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Απόψεις Δεύτερο Θέμα

Η διαχείριση και οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών να πάνε στο σπίτι τους

Ο οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων του αγροτικού χώρου (ΟΠΕΚΕΠΕ) βρέθηκε, λίγο πριν την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπροστά σε ένα αδιέξοδο προβλημάτων που αποτυπώθηκαν στις καθυστερήσεις των πληρωμών, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι ανησυχίες για τη διαχείριση των ενισχύσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2022-2027.

Προβλήματα υπήρχαν, ήρθαν όμως στην επιφάνεια, από το διαγωνισμό για την ανάδειξη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021 καθόσον υπήρξε καθυστέρηση υπερβολική στη δημοσιοποίησή του, για πρώτη φορά συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία στο διαγωνισμό κα οι δύο εταιρείες κατέθεσαν δικαστικές προσφυγές.

Η καθυστέρηση στη διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη λανθασμένη απόφαση ακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού για τον Τεχνικό Σύμβουλο και στην απευθείας ανάθεση μέχρι 30/6/2021 σε μία συγκεκριμένη εκ των δύο εταιρειών, των εργασιών της αποπληρωμής των ενισχύσεων του 2020 και της δημιουργία της πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης του 2021.

Κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων προσέφυγε η δεύτερη εταιρεία και έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 24/4/2021, ωστόσο στις 29/3/2021 εκδόθηκε αυτεπάγγελτη απόφαση του Δικαστηρίου για αναστολή των αποφάσεων του Δ.Σ. μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατόπιν τούτων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την εύρυθμη και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων του 2021 των παράγωγων.

Για να βρεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ασφαλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με βάση τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επιχειρησιακά και ποιοτικά η έγκαιρη εισροή στην Χώρα όλων των ενισχύσεων πρέπει να γίνει μια γενναία μεταρρύθμιση στη διαχείριση του ΟΣΔΕ (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2022-2027 που να αφορά στην ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις απαραίτητες υποδομές.

Οι κινήσεις που προτείνονται είναι:

  1. Δημοσίευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο για όλη την προγραμματική περίοδο 2022-2027, ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία του ΟΣΔΕ και

  2. Η κεντρική βάση δεδομένων να τηρείται στο IDC του ΟΠΕΚΕΠΕ και το DRS (το αντίγραφο της βάσης) στο κυβερνητικό G CLOUD.

Με τη λύση αυτή δεν απαιτούνται ενδιάμεσοι φορείς συντονισμού παρά μόνο τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους παραγωγούς και θα καταλήγουν απευθείας στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και η on-line αίτηση. Βέβαια θα απαιτηθεί, σε σχέση με την υφιστάμενη υποδομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, να προβλεφθεί επιπλέον προμήθεια σε servers (αύξηση της χωρητικότητας του cloud) και αύξηση του μεγέθους των γραμμών του ΟΤΕ (για την διασύνδεση με τα ΚΥΔ,) καθώς επίσης και ετήσια προμήθεια αδειών oracle.

Τέλος στο τεύχος των προδιαγραφών για τον διαγωνισμό του Τ.Σ. θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν, η παροχή λογισμικού αποσφαλμάτωσης κατά την διάρκεια υποβολής των αιτήσεων και ένα ολιγομελές help desk για την τεχνική υποστήριξη των ΚΥΔ σε 2 βάρδιες, προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2022-2027, ώστε να εξασφαλίσει τον πλήρη συντονισμό και την εποπτεία του ΟΣΔΕ.

Εφόσον ο ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιήσει τα προαναφερόμενα έγκαιρα, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2021, τότε το ΟΣΔΕ θα πάει ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ, που ήταν και η βασική μας δέσμευση ως Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που παραλάβαμε και επιλύσαμε στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων του αγροτικού χώρου.

Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλους του 2020 οι υπάρχουσες συμβάσεις μας δέσμευαν από το 2013.

βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δημοσιεύτηκε στο Agro24.gr