ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Απόψεις Δεύτερο Θέμα

Οδηγούμαστε στη νέα ΚΑΠ χωρίς προετοιμασία

Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 2/12/2020

Η συνεισφορά των χρηματοδοτικών μέσων της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία αφορά συνολικούς πόρους της τάξης των 20 δις € σε κάθε προγραμματική περίοδο, όσοι περίπου και οι πόροι που κατευθύνονται στην ελληνική οικονομία μέσω των λοιπών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό, αλλά και η συνολικότερη πολιτική της Ε.Ε. για τον πρωτογενή τομέα διαχρονικά, καταδεικνύει την σημασία του για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών του συνόλου της Ε.Ε. καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω στήριξή του.

Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστικά τη διαγνωστική προσέγγιση των προκλήσεων και αναγκών του πρωτογενή μας τομέα και των αγροτικών μας περιοχών, που θα πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό διαμόρφωσης και προγραμματισμού του πλαισίου των παρεμβάσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027. 

Η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ ξεκίνησε την άνοιξη του 2016 και επίσημα μπήκε στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο του 2017. Η τοποθέτησή μας στα 2 σημαντικότερα ζητήματα, που από την πρώτη στιγμή αναδείχθηκαν, ήταν ξεκάθαρη. Επιμέναμε, συνεργαζόμενοι και με άλλες χώρες, πρώτον, να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της και, δεύτερον, να μην υπάρξει πλήρης σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.

Έγιναν πολλές συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε το καλοκαίρι του 2018 τις προτάσεις της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου, από τις οποίες ήταν σαφές ότι η ΚΑΠ υφίσταντο μειώσεις. Πήραμε πρωτοβουλίες, δημιουργήσαμε συμμαχίες που απετέλεσαν και πλειοψηφία στο Σ.Υ. Γεωργίας για την υπεράσπιση του προϋπολογισμού στα ίδια επίπεδα και την απόρριψη της πλήρους σύγκλισης. Ειδικά για τη σύγκλιση η θέση μας  αποτυπώθηκε στις προτάσεις της Ε. Επιτροπής, κατανέμοντας το βάρος της μερικής εξωτερικής σύγκλισης αναλογικά σε πολλά κράτη-μέλη.

Η τωρινή χρονική στιγμή όμως, είναι ακόμη πιο κρίσιμη για την έκβαση των εθνικών μας διεκδικήσεων, γιατί συμπίπτει με δύο σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. 

  1. Τις νέες πολιτικές προτεραιότητες που προτάσσει η Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στις στρατηγικές της διαδρομής «από το αγρόκτημα στο πιάτο”, και της “βιοποικιλότητα στη γεωργία” και 
  2. Τις αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να προβλεφθούν στις πολιτικές για τον αγροδιατροφικό τομέα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού. 

Επιμένουμε ακόμη και την ύστατη ώρα στη διεκδίκηση επαρκούς χρηματοδότησης των πολιτικών της Ε.Ε. για την γεωργία, μέσω  τόσο της νέας ΚΑΠ, όσο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.