ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Απόψεις

Το τοπικό «επιχειρείν» στη φάση της κρίσης, στη φάση της «σταθεροποίησης» και στη «μετά την κρίση εποχή»

Η εποχή «μετά» την οικονομική κρίση θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που γνωρίσαμε. Αν και αυτός είναι κοινός τόπος, πρέπει γρήγορα να το αντιληφθούν όσοι και όσες ασχολούνται με το «επιχειρείν» στο νησί μας, γιατί ένα από τα «διαφορετικά» θα είναι και αυτό που ονομάζουμε «καταναλωτική συμπεριφορά».

Χωρίς κανείς να μπορεί να προδιαγράψει από τώρα πως θα αποκρυσταλλωθεί ακριβώς αυτή, μερικές τάσεις της είναι από τώρα εμφανής: Επαναιεράρχιση των προτεραιοτήτων του καταναλωτή, εμφάνιση νέων αναγκών και κατ” επέκταση άλλα πρότυπα κατανάλωσης που δεν θα επηρεάζονται πολύ από το λεγόμενο life style, διευρυμένη χρήση νέων τρόπων αγορών που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, είναι μερικές μόνο από αυτές τις τάσεις.

Μιλώντας με όρους μάρκετινγκ και αν έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός που λέει ότι ο στόχος του είναι «να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει ο παραγωγός με τον πελάτη-στόχο που τα χρειάζεται ή τα επιθυμεί, ή ακόμα καλύτερα αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυμεί» το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι το εύρος των αναγκών των καταναλωτών που μένουν «ανικανοποίητες«.

Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος τα χρόνια της μνημονιακης διαχείρισης της κρίσης, είναι αυτή που δημιούργησε αυτό το εύρος των «ανικανοποίητων αναγκών» του καταναλωτή και ταυτόχρονα τον ώθησε στην αναζήτηση νέων τρόπων ικανοποίησή τους. Ταυτόχρονα, αυτό το εύρος των «ανικανοποίητων αναγκών» και η ανάγκη ικανοποίησής τους, είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ακόμα και σε περίοδο κρίσης, ενώ ο τρόπος με τον οποίων αυτές ικανοποιούνται, είναι και ο οδηγός που διαμορφώνει τις τάσεις για τη «μετά την κρίση» εποχή.

Σε αυτά τα πλαίσια τα δίκτυα «παραγωγών – καταναλωτών«, οι «αγορές χωρίς μεσάζοντες«, τα «δίκτυα ανταλλαγών«, τα «τοπικά νομίσματα«, οι «μη ενχρήματες συναλλαγές» οι «καταναλωτικοί συνεταιρισμοί» ακόμα και η διευρυμένη χρήση των «ηλεκτρονικών αγορών» είναι μερικές από τις μορφές οργάνωσης της «ανταλλαγής των προϊόντων» που εμφανίστηκαν μέσα στην κρίση προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να ικανοποιούν, στις νέες συνθήκες τις ανάγκες τους. Αυτές οι μορφές αναμένεται να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο στην μετά την κρίση εποχή.

Αυτές οι τάσεις των καταναλωτών, επιβάλλουν συγκεκριμένες αλλαγές στην συμπεριφορά των παραγωγών, εν προκειμένω των ασχολούμενων με το «επιχειρείν» στο νησί μας. Είναι εντελώς κουτό κάποιος να περιμένει ότι ο «τζίρος» του θα ανακάμψει και θα επανέλθει στα επίπεδα της προ της κρίσης εποχή, πολύ μάλιστα περισσότερο όταν ο ίδιος δεν έχει πάρει καμία πρόνοια να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες των καταναλωτών και τους νέες τρόπους  τους ικανοποίησής τους.

Είναι με άλλα λόγια, κουτό, κάποιος να περιμένει ότι ο «κόσμος θα ξαναέλθει σε αυτόν», όταν ήδη αυτός «ο κόσμος» έχει βρει άλλους τρόπους να ικανοποιεί τις ανάγκες τους και απλά, αυτόν τον παραγωγό, δεν τον έχει πια ανάγκη.

Η κρίση λοιπόν, δεν αλλάζει μόνο την συμπεριφορά και τις συνήθειες των καταναλωτών. Πρέπει να αλλάξει και τη συμπεριφορά και τις συνήθειες και εκείνων των ασχολούμενων με το «επιχειρείν». Ειδικότερα από την στιγμή που αυτοί οι τελευταίοι και ακόμα ποιο ειδικά σε «κλειστές οικονομίες» όπως είναι τα νησιά εξαρτώνται άμεσα από αυτή την συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ειδικότερα μάλιστα, όταν μια οικονομία βρίσκεται στη φάση της μετά την κρίση «σταθεροποίηση» ο παραγωγός/επιχειρηματίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να θέσει τα σωστά ερωτήματα στον εαυτό του. Αυτή η πραγματικότητα θα του δείξει ότι το πρόβλημμα δεν είναι τόσο ότι «δεν καταναλώνουν οι καταναλωτές» κάτι που βέβαια έχει πολλές βάσεις αλήθεια, αλλά ότι «δεν ψωνίζουν πια από αυτόν».

Μάλιστα, το πιο πιθανό είναι, αν ο επιχειρηματίας/παραγωγός δεν αλλάξει, αυτό να συνεχίσει να γίνεται και στην επόμενη φάση, δηλαδή στη φάση της «ανάπτυξης» και κανείς άλλος δεν θα φταίει σε αυτό, παρά μόνο ο ίδιος!