ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Προσφυγικό- μεταναστευτικό και περιβαλλοντολογική ρύπανση

Καλαϊτζής Βαγγέλης

Έχουμε πει πως το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο-πολυδιάστατο με πολλές συνιστώσες ,κλπ.

Συγκεντρωμένα βουνά από σωσίβια και λοιπά αντικείμενα (ελαστικά –βάρκες κλπ0, βρίσκονται στον οικισμό της Μήθυμνας ,αλλά και αλλού.

Μέρος αυτών μεταφερθήκαν πρόσφατα στον χώρο που ορίστηκε να κατασκευαστεί η κλειστή δομή (Καράβα Μανταμάδου), σαν ανάχωμα και εμπόδιο στις «ορέξεις» των κατασκευαστών της νέας δομής .

Πρόσφατα , επίσης, διαβάσαμε πως πήραν φωτιά αυτά τα απορρίμματα εκεί που βρίσκονται μαζεμένα (περιοχή Καρά-τεπές Μήθυμνας).

Διαβάζουμε, ακόμα, πως το Κράτος ,επέβαλε πρόστιμο στον Δήμο Δ. Λέσβου με το αιτιολογικό ότι δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως και βρίσκονται ακόμα σε ακατάλληλο μέρος τοποθετημένα .

Άρα προκαλούν περιβαλλοντικούς ρύπους .

Έχει μετρήσει καμιά υπηρεσία ή φορέας εντεταλμένος προς τούτο, το μέγεθος του της ρύπανσης –μόλυνσης την περιοχής εκεί ;

Πόσο έχει μολυνθεί ή επιβαρυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και πόσο ο καπνός που εισπνέεται απ τους κατοίκους του χωριού , έχουν επηρεάσει την υγεία τους.

Μετρήθηκε , αν υπάρχουν στην περιοχή της Μήθυμνας αυξημένα αναπνευστικά ή άλλες παθήσεις βαρύτερης μορφής στα άτομα που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί;

Υπάρχει πρόνοια (σχετική μελέτη-χρηματοδότηση-παρεμβάσεις) από κανέναν για το τι μέλει γενέσθαι με το ρυπογόνο κομμάτι του μεταναστευτικού ;

Νομίζω πως αφορά ολόκληρο το νησί και όχι μόνο.